בית העמק ד.נ. אשרת 2511500. טל: 04-9960411. פקס: 04-9960520