מסיק 2009

קיבוץ בית העמק חוגג 60

מרכזון ד'-ו' - הקליפ ההודי

שיר בית העמק

ואלה שמות - בית העמק

 

בית העמק ד.נ. אשרת 2511500. טל: 04-9960411. פקס: 04-9960520