תזכורת: ישיבה משותפת של מועצת חינוך והנהלת הקהילה, פתוח לציבור, יום ג׳ 30 ביולי 2019, 20:00 - 21:00 (IDT)

לוח אירועים • כניסות