מודעה לאיוש משרת ניהול קהילה בבית העמק

הצעות עבודה • 8/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מכרז לתפקיד ניהול קהילה 8.2018

נורית ברקאי הודיעה להנהלת הקהילה על רצונה לסיים את תפקידה כמנהלת קהילה בסיום הקדנציה.

לאור עובדה זו, אנו פונים לחברים/ת המעוניינים בתפקיד להגיש את מועמדותם (מצ"ב הגדרה של דרישות התפקיד ).

בשאלות הבהרה ניתן לפנות לרמי יעקב /מש"א.

בהצלחה לכולנו

 

רמי יעקב/מש"א

קיבוץ בית העמק

טל' נייד 052-3792750

משרד 9960941 - 04