מרפאה

בריאות • כניסות

צוהרים טובים
היום אחרי הצוהרים. לא ינתנו שירותי אחות במרפאת בית העמק .
מסיבות בלתי צפיות. איתכם הסליחה.
המשך יום טוב ענת