מילועוף - משרות פנויות

הצעות עבודה • כניסות

קבצים מצורפים:

משרות פנויות במפעל מילועוף

מצ"ב משרות פנויות במפעל מילועוף 

 

רמי יעקב/מש"א

קיבוץ בית העמק

טל' נייד 052-3792750

משרד 9960941 - 04