מועדי פתיחת המרפאה 24.3.19 - 17.3.19

בריאות • 17/6/2016 כניסות

עדכון שעות פתיחת המרפאה בשבוע שבין 17.3 עד 24.3

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

קבלת אחות

08:15-11:00

08:00-12:00

10:00-13:00

08:15-10:30

14:00-18:00

08:00-10:00

קבלת רופאה

---

09:00-12:00

---

---

---

---

בדיקות דם

07:00-08:15

---

---

07:30-08:15

---

---

תרופות

10:30-11:00

11:30-12:00

12:30-13:00

10:00-10:30

17:30-18:00

9:30-10:00

לתשומת ליבכם,

קבלת רופאה השבוע ביום שני בלבד.

בברכה,

צוות המרפאה.