👨‍⚕️ מועדי פתיחת המרפאה 20.9.19 - 15.9.19

בריאות • כניסות

עדכון שעות פתיחת המרפאה בשבוע 15.9.19-20.9.19

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

קבלת אחות

13.30-15.30

8.00-11.00

יום חופש

בחירות

8.15-10.00

8.00-10.00

08.00-10.00

קבלת רופאה

---

8.00-11.00

---

8.00-10.00

---

בדיקות דם

---

07.15-08.15

---

---

תרופות

15.00-15.30

10.30-11.00

9.30-10.00

9.30-10.00

9.30-10.00

לחברים שלום

שימו לב:

  • ביום ראשון לא יבצעו בדיקות דם, ותתקיים קבלת אחות בשעות הצהרים. בבוקר המרפאה סגורה.
  • בימים שני וחמישי תתקיים קבלת רופאה בשעות הבוקר.

שבוע טוב לכולם ובריאות צוות המרפאה.