מועדי פתיחת המרפאה 21.5.17-26.5.17

בריאות • 17/6/2016

עדכון שעות פתיחת המרפאה לשבוע שבין 21.5.17-26.5.17

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

קבלת אחות

07:00-09:00

08:00-15:00

08:00-12:00

07:00-08:30

14:00-18:00

08:00-10:00

קבלת רופא

---

09:00-12:00

---

---

14:00-18:00

---

בדיקות

07:00-08:00

---

---

07:00-08:00

---

---

פתיחה שניה

---

---

---

10:30-12:00

---

---

תרופות

09:30-10:00

14:30-15:00

11:30-12:00

11:30-12:00

17:30-18:00

09:30-10:00

לתשומת ליבכם: ביום שלישי אין קבלת רופאה .

בימים ראשון רביעי ושישי שעות קבלת אחות מעט שונות.

הרבה בריאות ושבוע טוב, צוות המרפאה