מועדי פתיחת המרפאה 23.7.17-28.7.17

בריאות • 17/6/2016

שעות פתיחת המרפאה בשבוע שבין 23.7.17-28.7.17

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

אחות

07:00-11:00

08:00-12:00

09:00-13:00

07:00-10:00

14:00-18:00

08:00-10:00

רופאה

---

09:00-12:00

09:00-12:00

---

14:00-18:00

---

בדיקות דם

07:00-08:00

---

---

07:00-08:00

---

---

תרופות

10:30-11:00

11:30-12:00

12:30-13:00

09:30-10:00

17:30-18:00

09:30-10:00

לתשומת לבכם –

ביום שלישי תיפתח המרפאה בשעה 09:00 ולא ב- 08:00.

שבת שלום

צוות