מועדי פתיחת המרפאה 20.7.18 - 15.7.18

בריאות • 17/6/2016 כניסות

עדכון שעות פתיחת המרפאה בשבוע שבין 15.7.18-20.7.18

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

קבלת אחות

08:15-10:00

08:00-12:00

09:00-12:00

08:15-10:30

14:00-18:00

08:00-10:00

קבלת רופאה

---

09:00-12:00

---

---

14:00-18:00

---

בדיקות דם

07:00-08:15

---

---

07:30-08:15

---

---

תרופות

09:30-10:00

11:30-12:00

11:30-12:00

10:00-10:30

17:30-18:00

09:30-10:00

לתשומת לבכם – ביום שלישי 17.7.18, לא תהיה קבלת רופאה. שבת שלום!