מועדי פתיחת המרפאה 24.11.18 - 18.11.18

בריאות • 17/6/2016 כניסות

שעות פתיחת המרפאה בשבוע שבין 24.11.18 - 18.11.18

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

קבלת אחות

מרפאה סגורה

08:45-12:00

08:00-12:00

08:15-10:30

14:00-18:00

07:30-09:30

קבלת רופאה

09:00-12:00

09:00-12:00

---

14:00-18:00

---

בדיקות דם

---

---

07:30-08:15

---

---

תרופות

11:30-12:00

11:30-12:00

10:00-10:30

17:30-18:00

09:00-09:30

||

  • המרפאה תהיה סגורה ביום ראשון הקרוב
  • ביום שישי – קבלת אחות בשעה 07:30 עד 09:30
  • ביום שני יילקחו בדיקות דם בין השעות 08:00 – 08:45

שבת שלום!

צוות המרפאה