תכנית סוכות

תרבות • 13/9/2021 כניסות

תכנית חג ראשונית לסוכות.
פרטים מלאים בהמשך