תזכורת: קלפי - עיסקת סרטוריוס (כלל חברי הקיבוץ), יום ו׳ 28 ביוני 2019

לוח אירועים • כניסות