שביתה אחיות

בריאות • כניסות

ערב טוב
טרם הוחלט לגבי שביתת האחיות מחר.
אם תתקים מחר שביתה אחיות .לא ינתנו שירותי טיפת חלב. ולא יתבצעו בדיקות דם.
יש להיות קשובים לאמצעי התקשורת.
לילה טוב ענת