החלפת הדשא מול המרפאה ושיפוץ כיכר כניסה לקיבוץ

נוי וסביבה • 18/5/2022 כניסות

ההשקעות לשנת 2022 שאושרו בוועדת נוי וסביבה והנהלת הקהילה הן:
1. שיפוץ כיכר הכניסה לקיבוץ.
2. החלפת הדשא מול המרפאה.

העבודות החלו בכיכר והן צפויות להסתיים בעוד כשבועיים שלושה.
בשבוע הבא יחלו העבודות וההכנות להחלפת הדשא מול המרפאה.
שלב ראשון יהיה ריסוס בחומר קוטל עשבים מסוג "ראונאפ" וזאת ע"מ לוודא שאין דשא ועשבייה יותר.
הדשא ליד מגרש המשחקים יהיה מסומן בסרט אדום לבן לפני הריסוס שיתבצע בשעות הבוקר.
לאחר כשבוע יחלו להכנס כלים לשטח ולבצע עבודות הכנה לפני פריסת הדשא החדש מסוג "קוקויה" שנחשב דשא חזק ועמיד.
לאחר שתילת הדשא,האזור יגודר סופית בעמודי במבוק ורשת בטיחות של אתר בניין למשך תקופה של עד לחגי תשרי ע"מ שהדשא יקלט בהצלחה.