רקע על קיבוץ בית העמק

אודות

הקמה: 1949
מספר תושבים: 450
מיקום: גליל מערבי בלב מטע זיתים עתיק סמוך לכביש 70
גובה: 20 מטר מעל פני הים.

השם המקראי ניתן בהשראת שם הכפר הערבי אל עמקא, ששכן בסמוך עד מלחמת העצמאות

הקיבוץ נוסד ע”י גרעין חלוצים מהונגריה שאליו הצטרפו במהלך השנים קבוצות צעירים מבריטניה, הולנד וישראל, זוגות ובודדים מארצות הברית, דרום אמריקה, דרום אפריקה ועוד.

כיום הקיבוץ נמצא בתהליכי הפרטה.

חינוך

 • הגיל הרך: בבית העמק
 • בי”ס יסודי: " נטעים" בבית העמק, ”מעיינות” בכברי
 • חטיבה: ”מנור כברי” באיילון
 • תיכון: ”מנור כברי” בכברי

הסעות על ידי המועצה האזורית

תעסוקה - ענפי יצור בישוב

חקלאות: לולים, רפת מודרנית, אבוקדו ובננות

תעשייה: מפעל בעל מוניטין בין לאומי למוצרי מחקר בתחום הרפואה, מספר מפעלים קטנים ייחודיים כגון תעשיית מוצרים ממשי המשווקים בארצות הברית ובאירופה

יזמות פרטית.

חברי הקיבוץ עובדים ומתפרנסים בענפי הקיבוץ ומחוצה לו, בתחומים מגוונים.

מרחק למרכז עירוני

נהריה, עכו - 10 דקות נסיעה

תרבות

בקהילה מתקיימם אירועי תרבות וחגים. אורח החיים שיתופי ודמוקרטי באמצעות גופים ציבוריים וועדות, העוסקים בסוגיות שעל סדר היום של הקיבוץ.

חזון בית העמק ועקרונות פעולה

 

חזון בית העמק

 

 1. יישוב כפרי ייחודי שהוא אגודה שיתופית חקלאית נפרדת המקיימת עזרה הדדית וערבות הדדית מוסכמת בין חבריה.
 2. ישוב משגשג ומתקדם המקיים שיתוף באמצעי ייצור ובקניין ציבורי ומאפשר לחבריו להחזיק ברכוש פרטי ולהיות בעלים של זכויות בנחלה הניתנות להורשה.
 3. יישוב רב-דורי, המעודד קליטה והתיישבות של בנים/ות ממשיכים ושל אחרים,בתחומו.
 4. ישוב בעל תרבות ציונית יהודית וחילונית המבוססת על יסודות הדמוקרטיה והחרות, הוגנות ואחריות משותפת בחינוך, בריאות, רווחה, איכות חיים ואיכות הסביבה.

עקרונות פעולה

 

 • הוגנות
 • שמירה על הסדרי השינוי משנת 2000:
 • ערבות הדדית מוסכמת. (עמידה בהתחייבויות הפנימיות של הקיבוץ ובכלל זה : פנסיה, בריאות, רווחוה, חינוך, צרכים מיוחדים ואוכלוסיות חלשות).
 • חיי קהילה.
 • שיתוף בייצור.
 • קיום מחויבויות ''ההסדר''. (חובות חיצוניים)
 • שמירה על אמצעי ייצור חקלאיים משותפים.
 • שמירה על לכידות חברתית.
 • הגדלת הביטחון הכלכלי האישי של החבר ומשפחתו:
 • נכס ממשי רשום.
 • העמקת עקרון ההורשה.
 • העמקת עקרון הגידול וההרחבה (בנים/ות ואחרים).
 • איזון אופטימאלי בין איכויות סביבתיות ציבוריות לבין הנכסים והדיור הפרטי.

הישוב

תאריך עליה על הקרקע: ינואר 1949

צורת התישבות : קיבוץ (איחוד הקבוצות והקיבוצים / תק''מ / תק''צ)

תאריך השינוי ומועד היום הקובע: אפריל 2000

פניה בבקשה לשינוי סיווג: 2005 אישור ועדת הפרוגרמות וועדת הבחינה:

דצמבר 2008 תב''ע קיבוץ בתוקף תב''ע מושב הוגשה למחוזית בסה''כ על פי תמ''א 35 מתוכננת בית העמק לכ- 400 בתי אב

במסגרת ההערכות לשינוי הסיווג למושב שכללה גם בנית תקנון מושב ובתוכו פרק של קבלה לחברות, החליטה בית העמק על 3 מסלולי קליטה המיועדים לבנים ואחרים :

 

 1. יורש נחלה – של חבר מקורי (דהיינו היה חבר ביום הקובע)
 2. בר רשות בנחלה – בן / דייר ביתרת הנחלה של חבר
 3. חוכר מגרש – חבר האגודה החקלאית שיתופית נכון לרגע זה ישנם כבר מספר משפחות שירשו את הוריהם (סביהם – במושב מקובל גם דור שלישי) ובפועל נכנסו בנעלי המורישים (בית ויתרת נחלה). בימים אלה אנחנו מתחילים בהפשרת מגרשים לבניה לחוכרי מגרש (+ 400 מ''ר), כאשר על החוכרים להתקבל לחברות ולחתום על הסכם בניה כחברים. בשלב זה מדובר בתכנית מאושרת ל- 20 מגרשים וכאשר תאושר תב''ע מושב מדובר בכ- 80 מגרשים סה''כ.

עלויות: מאחר ומדובר על קליטה כחברי אגודה נקבעו דמי הצטרפות לאגודה מה שפותח אפשרות לשותפות מלאה בנכסי האגודה (כולל קרן לערבות הדדית) ופירות החקלאות.

 

 • דמי היוון למינהל בגין הקרקע – % 31 ממחיר השמאות שיקבע המינהל
 • תשתיות (פיתוח)
 • עלות בניית הבית.

במידה ויהיו בתים פנויים בבית העמק תינתן עדיפות לחוכרי מגרש למגורים זמניים בהם (בתשלום) עד שיסיימו בניית ביתם במגרש שרכשו. כחברי אגודה יהיו מחוייבים בתשלום מס קהילה (סל שירותים) כפי שתיקבע הקהילה מעת לעת בנוסף לכל מיסוי אחר קיים (ארנונה וכו') כחברי אגודה יידרשו להעביר את משכורתם דרך בית העמק כל עוד מס הכנסה יהיה מוכן לערוך לבית העמק שומה משותפת ולא נפתח תיק אישי לכל חבר וחבר (במידה ויהיו אלה חברי אגודה העובדים בבית העמק יחוייבו במיסוי על פי מדרגות המס המקובלות במדינה, במידה ויהיו עובדי חוץ בתלוש שכר – ימוסו כמקובל ואלה יירשמו כמקדמות של בית העמק, במידה ויהיו עצמאיים – ינהלו ספרים כחוק כאשר בסוף שנה יועלו רישומי הספרים לבית העמק לצורך חישוב)

בית העמק רשמה על דגלה מטרות, חזון ודרכי פעולה אשר קיבלו רוב מכריע בקלפי ואשר ישמשו כמדדים לצירופם של חברים חדשים אשר יבטיחו קיומם בפועל.

קבלת פרטים נוספים

לקבלת פרטים לגבי אפשרויות הקליטה בישוב ותיאום פגישה , ניתן לפנות לאחראי הקליטה, אבנר שי, באמצעות עמוד זה או באחת מדרכי ההתקשרות שלהלן:

 

 

צור קשר - קליטה