הארכיון בבית העמק

הארכיון בבית העמק

מדור "הארכיון בבית העמק" הינו במה ראויה ונעימה להנגשת החומרים והמידע שנאספו בו, לציבור כולו.

כמויות עצומות של נייר, תמונות, סרטים ושיקופיות, חפצים ומותגים מהעבר,

סיפורי חברים, קטעי עיתונות ועדויות אישיות.

באיסוף החומרים נעשתה עבודת קודש, ראשיתה על ידי ברני סיל ז"ל, בהמשך ע"י אסתר פלד ז"ל ואחריהם בנאמנות רבה תבד"לא חברתנו מיצ'י ויט – חומרים מדהימים, מרתקים ומרגשים.

אני רואה זכות גדולה, להוביל מהלך של חשיפה והנגשה של כל הטוב הזה בעידודו ובעזרתו של פרדי כהנא וחברים נוספים שיצטרפו לחוג "ידידי הארכיון" שמתארגן בימים אלה.

אשרינו שזכינו.

פניה לארכיון