היו זמנים

חיפוש בעמוד זה:

מדור " היו זמנים"

"היו זמנים" הינו מדור המופיע מדי שבוע/שבועיים, המתעד את חוויות קיבוץ בית העמק מהקמתו ב 1949 ועד שנות ה 70-80 של המאה הקודמת, לפני השינוי.

החומר שמופיע נלקח גם מדפי המידע מאותה התקופה, אך בעיקר מתוך זיכרוני האישי בליווי איורים הנמצאים, בחלקן, בארכיון בית העמק.

הכתבות והבלדות מוגשות כתמצית, בדרך כלל ללא אזכור של שמות ומזמינות הערות, הארות והשלמות.

אוכלוסיית בית העמק כוללת היום יותר ממחצית חברים/ות שלא הכירו ולא מכירים את הקיבוץ שהיה. הבלדות אולי יאירו את העבר שהיה ואיננו עוד...

פרדי כהנא