תזכורת: אסיפה - תקציב הקהילה 2023, יום א׳ 19 בפברואר 2023, 20:00 - 21:00 (IST)