בוג'ה משוחח על חג השבועות

תמונות וסרטים • כניסות

https://www.youtube.com/watch?v=2DKTqsBdEZQ&index=10&list=PL67E8D860FB1282F4