תחילת עבודה כיכר כניסה לקיבוץ

נוי וסביבה • 11/5/2022 כניסות

היום מתחילים בעבודות שיפוץ כיכר הכניסה לקיבוץ.

משך העבודה תהייה עד שבועיים מהיום.