חברות בהנהלות מילואות

הצעות עבודה • 7/12/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לקיבוצים להצעות לאיוש הנהלות מילואות לשנת 2019

שלום רב

מצ"ב פרסום שנתי של מפעלי מילואות בבקשה מהשותפים להציג מועמדים לישיבה בהנהלות מילואות השונות.

חברים/ת המעוניינים בכך ועומדים בדרישות הסף מתבקשים לפנות לרמי/מש"א ולשלוח קורות חיים מעודכנים  עד לתאריך  16/12/2018

חברים המכהנים בפועל היום מתבקשים אף הם לשלוח קורות חיים מעודכנים ומכתב הסכמה להמשך ישיבה בהנהלה .

הנהלה מתאמת של הקיבוץ תעביר למילואות את המועמדים מטעמינו .

הבחירה הסופית ע"י מפעלי מילואות.

 

רמי יעקב/מש"א

קיבוץ בית העמק

טל' נייד 052-3792750

משרד 9960941 - 04