חזון בית העמק ועקרונות פעולה

קליטה • 12/6/2014 כניסות

חזון בית העמק

 1. יישוב כפרי ייחודי שהוא אגודה שיתופית חקלאית נפרדת המקיימת עזרה הדדית וערבות הדדית מוסכמת בין חבריה.
 2. ישוב משגשג ומתקדם המקיים שיתוף באמצעי ייצור ובקניין ציבורי ומאפשר לחבריו להחזיק ברכוש פרטי ולהיות בעלים של זכויות בנחלה הניתנות להורשה.
 3. יישוב רב-דורי, המעודד קליטה והתיישבות של בנים/ות ממשיכים ושל אחרים,בתחומו.
 4. ישוב בעל תרבות ציונית יהודית וחילונית המבוססת על יסודות הדמוקרטיה והחרות, הוגנות ואחריות משותפת בחינוך, בריאות, רווחה, איכות חיים ואיכות הסביבה.

עקרונות פעולה

 • הוגנות
 • שמירה על הסדרי השינוי משנת 2000:
 • ערבות הדדית מוסכמת. (עמידה בהתחייבויות הפנימיות של הקיבוץ ובכלל זה : פנסיה, בריאות, רווחוה, חינוך, צרכים מיוחדים ואוכלוסיות חלשות).
 • חיי קהילה.
 • שיתוף בייצור.
 • קיום מחויבויות ''ההסדר''. (חובות חיצוניים)
 • שמירה על אמצעי ייצור חקלאיים משותפים.
 • שמירה על לכידות חברתית.
 • הגדלת הביטחון הכלכלי האישי של החבר ומשפחתו:
 • נכס ממשי רשום.
 • העמקת עקרון ההורשה.
 • העמקת עקרון הגידול וההרחבה (בנים/ות ואחרים).
 • איזון אופטימאלי בין איכויות סביבתיות ציבוריות לבין הנכסים והדיור הפרטי.

הישוב

תאריך עליה על הקרקע: ינואר 1949

צורת התישבות : קיבוץ (איחוד הקבוצות והקיבוצים / תק''מ / תק''צ)

תאריך השינוי ומועד היום הקובע: אפריל 2000

פניה בבקשה לשינוי סיווג: 2005 אישור ועדת הפרוגרמות וועדת הבחינה:

דצמבר 2008 תב''ע קיבוץ בתוקף תב''ע מושב הוגשה למחוזית בסה''כ על פי תמ''א 35 מתוכננת בית העמק לכ- 400 בתי אב

במסגרת ההערכות לשינוי הסיווג למושב שכללה גם בנית תקנון מושב ובתוכו פרק של קבלה לחברות, החליטה בית העמק על 3 מסלולי קליטה המיועדים לבנים ואחרים :

 1. יורש נחלה – של חבר מקורי (דהיינו היה חבר ביום הקובע)
 2. בר רשות בנחלה – בן / דייר ביתרת הנחלה של חבר
 3. חוכר מגרש – חבר האגודה החקלאית שיתופית נכון לרגע זה ישנם כבר מספר משפחות שירשו את הוריהם (סביהם – במושב מקובל גם דור שלישי) ובפועל נכנסו בנעלי המורישים (בית ויתרת נחלה). בימים אלה אנחנו מתחילים בהפשרת מגרשים לבניה לחוכרי מגרש (+ 400 מ''ר), כאשר על החוכרים להתקבל לחברות ולחתום על הסכם בניה כחברים. בשלב זה מדובר בתכנית מאושרת ל- 20 מגרשים וכאשר תאושר תב''ע מושב מדובר בכ- 80 מגרשים סה''כ.

עלויות: מאחר ומדובר על קליטה כחברי אגודה נקבעו דמי הצטרפות לאגודה מה שפותח אפשרות לשותפות מלאה בנכסי האגודה (כולל קרן לערבות הדדית) ופירות החקלאות.

 • דמי היוון למינהל בגין הקרקע – % 31 ממחיר השמאות שיקבע המינהל
 • תשתיות (פיתוח)
 • עלות בניית הבית.

במידה ויהיו בתים פנויים בבית העמק תינתן עדיפות לחוכרי מגרש למגורים זמניים בהם (בתשלום) עד שיסיימו בניית ביתם במגרש שרכשו. כחברי אגודה יהיו מחוייבים בתשלום מס קהילה (סל שירותים) כפי שתיקבע הקהילה מעת לעת בנוסף לכל מיסוי אחר קיים (ארנונה וכו') כחברי אגודה יידרשו להעביר את משכורתם דרך בית העמק כל עוד מס הכנסה יהיה מוכן לערוך לבית העמק שומה משותפת ולא נפתח תיק אישי לכל חבר וחבר (במידה ויהיו אלה חברי אגודה העובדים בבית העמק יחוייבו במיסוי על פי מדרגות המס המקובלות במדינה, במידה ויהיו עובדי חוץ בתלוש שכר – ימוסו כמקובל ואלה יירשמו כמקדמות של בית העמק, במידה ויהיו עצמאיים – ינהלו ספרים כחוק כאשר בסוף שנה יועלו רישומי הספרים לבית העמק לצורך חישוב)

בית העמק רשמה על דגלה מטרות, חזון ודרכי פעולה אשר קיבלו רוב מכריע בקלפי ואשר ישמשו כמדדים לצירופם של חברים חדשים אשר יבטיחו קיומם בפועל.

קבלת פרטים נוספים

לקבלת פרטים לגבי אפשרויות הקליטה בישוב ותיאום פגישה , ניתן לפנות לאחראי הקליטה, אבנר שי, באמצעות עמוד זה או באחת מדרכי ההתקשרות שלהלן: