בלדה על שנה שהלכה, שנה שבאה...

היו זמנים • כניסות

קבצים מצורפים:

שנה טובה

שנה טובה לבית העמק ובהצלחה לורד לבון עם כניסתה לריכוז הארכיון.