מצגת ראש השנה 2014

תמונות וסרטים • כניסות

אמנם באיחור קל, אבל בכל זאת.......

 

https://plus.google.com/photos/114457617216759852370/albums/6073542783774101345?authkey=CK6S6PLN2-GuxwE