ולמחר: לא לשכוח שהארוחה היא מעשה ידינו. אם במקרה מישהו שכח, ...

תרבות • 3/6/2022 כניסות

ולמחר: לא לשכוח שהארוחה היא מעשה ידינו. אם במקרה מישהו שכח, מצורפת החלוקה לשכונות: