למסירה ציוד אחסון ממחסן גיל הרך

נוי וסביבה • 29/7/2020 כניסות

במסגרת המעבר של מחסן הנוי למיקומו החדש (הנגריה של זאב שורשי לשעבר)
פונה כל הציוד שהיה מאוחסן במשך השנים ממחסן גיל הרך.
המחסן נמצא באותו מחסן שהיה פעם הנגריה של זאב שורשי (ליד משק הילדים)
כל מה שמחוץ למחסן אפשר לקחת חופשי (בעיקר מיטות שבורות)