כריתה

נוי וחצרנות • 7/6/2024 כניסות

עפ"י החלטת ועדת נוי חצרנות משנה שעברה על כריתת עץ מכנף נאה בסמוך לבית איידון - לוקיץ', הכריתה תתבצע ביום ראשון/שני