נעלם הראש ניפוח אוויר במחסן נוי החדש

נוי וסביבה • 4/3/2021 כניסות

 נעלם הראש ניפוח אוויר במחסן נוי החדש בכניסה בחוץ

כמו כן נעלמו 2 חבילות גדולות של צינורות השקייה

שהיו מאוחסנים בכניסה למחסן בחוץ.

מי שיודע/ראה/לקח מתבקש לידע ואו להחזיר חזרה

תודה יונתן 050-7377838